Tartu Ülikooli Ametiühing kutsub osa võtma COHEHRE üliõpilaskonverentsist, mille teemaks on “Diversity and Social Inclusion” ehk eesti keeles: “Mitmekesisus ja sotsiaalne kaasamine”. COHEHRE on 1990. aastal asutatud mittetulundusorganisatsioon, mis koondab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonna kõrgharidus- ja teadusasutusi üle Euroopa Liidu. Üliõpilaskonverents on õpiprogramm, mis toetab tulevaste õpetajate ning tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate võimet märgata kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja tervislikust seisundist tulenevaid erinevusi ning sotsiaalsete ressursside ebavõrdset jaotumist, sealhulgas digitaalsete oskuste puudumist, mis võimaldaks kasutada tervishoiusüsteemis kohaldatud innovaatilisi tehnoloogiaid.

Üliõpilaskonverentsil on vabanenud 6 kohta – kellel huvi, olla kiired!

Täienadava info leiad siit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.