The Academic Unions, the Federation of Estonian Student Unions (EÜL) and Eesti Teaduskoda hosted in spring 2020 a citizen initiative in order to draw attention to the poor funding of higher education and science. "Fixing up funding for higher education and research and development". The initiative included suggestions to:

(1) Assign the national funding of higher education and science as a ratio of Gross Domestic Product, respectively 1.5% and 1%
(2) Add a mandatory three-way pay negotiation between academic employees, employers and the Ministry of Education and Research

Reading of the citizen initiative in the Riigikogu ended on 16.03.2021 and this time it was not possible to ensure job security and sustainability in the Academy. The reply letter of the Culture Committee of the Riigikogu (you will find it under procedural information ) states, among other things:

“Kõrghariduse ja teaduse rahastamise teema on olnud kultuurikomisjoni töölaual juba ka enne
kollektiivse pöördumise esitamist ning vajab kindlasti jätkuvalt sisulist käsitlemist. Seetõttu
on kultuurikomisjon otsustanud algatada kõrghariduse ja teadus- arendustegevuse rahastuse
korrastamist puudutava arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus
käimasoleval kevadistungjärgul.

Täname veelkord väga olulise teema tõstatamise eest. Kuna tegemist on kõigi osapoolte ühise
murega, siis loodame, et leiame koostöös ka edasiviivad lahendused. Kõrghariduse ja teaduse
rahastamise teemal algatatava olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu toimumise ajast ja
detailidest teavitame teid eraldi.

In the coalition agreement between the Reform Party and the Center Party, there is a point:

Töötame välja kõrghariduse rahastamise mudeli, mis võimaldab kaasata eraraha. “

Academic trade unions, together with student representatives continue working for the job and pay security of the academic staff and for the continuation of free higher education in Estonia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.