Illustratsioon: carmodymoran.ie

Teadlase töö on oma olemuslet stressirohke – tähtajad, projektide taotlemine ja projektide lõppemine. Seetõttu annab Tartu Ülikooli Ametiühing oma parima, et koostöös Tartu Ülikooliga liikuda kaasaegse karjäärimudeli poole, mis tagaks ülikooli töötajatele suurema stabiilsuse ja kindluse. Palju halvem on aga, kui stressi tekitab mitte intensiivne periood tööl, vaid pingelised suhted kollektiivis või lahkarvamused tööandjaga.

 

Tasuta juriidiline nõustamine tööküsimustes

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub oma liikmetele tasuta juriidilist nõustamist tööga seotud küsimustes. Juriidilist abi annab Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) palgaline juist, kelle juurde suunab Tartu Ülikooli Ametiühing.

 

Tasuta nõustamine muudes tööga soetud küsimustes

Tartu Ülikooli Ametiühing aitab oma liikmetel lahendada erinevaid tööga soetud probleeme, pakkudes nõustamist, astudes konkreetseid samme lahenduse leidmiseks ja pakkudes moraalset tuge.

 

Nõustaja-kaplan TÜ-s

2017. aastal loodi Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplani ametikoht. Nõusataja-kaplanina asus tööle Tõnu Lehtsaar, kuni rektori kohusetäitjaks nimetamiseni. Lehtsaare ametikohustused kaplanina on ajutiselt peatatud ja ametlikult ei ole talle kohusetäitjat määratud, kuid tööalaste muredega saab praegu pöörduda (kui inimesele sobib) personaliosakonna juhataja Kristi Kuninga poole. Loe TÜ ajakirjas ilmunud artiklit “Nõustaja-kaplan aitab töötajate probleemidele lahendusi leida“.

 

Loe lisaks TÜ ajakirjas ilmunud artiklit “Kriitikakartus ülikoolis” (mai 2017), kus kutsutakse üles julgusele  probleemidest rääkida. Kui ei ole inimest, kes probleemile tähelepanu juhiks, ei ole ka võimalik selle teemaga tegeleda.

Vaata ka soovitusi, kuidas oma vaimse tervise eest hoolitseda. Kuigi lehekülg  “How to Look After Your Mental Health as a Postgraduate” on suunatud magistrantidele ja väljatoodud nõuanded on sõnastatud magistrante silmas pidades, suudab artikkel kõnetada kõiki, kellel on töösse uppumise tunne.