Foto: ohtuleht.ee

Tervisespordikulude hüvitamine

Töötajate vähene liikumine ja sage haigestumine on mureks nii töötajatele endile kui ka tööandjale. Soodustamaks sportimist ja tõstmaks seeläbi personali töövõimet toetab ülikool töötajate sporditegemist. Hüvitatakse kulud 100 euro ulatuses kvartalis, kuid mitte rohkem kui 200 euro ulatuses aastas.

Ülikool hüvitab töötaja järgmised kulutused sportimisele:
* treeningpaiga regulaarse kasutamise kulud (spordiklubide liikmemaksud ja piletid);
* avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasud (avalik rahvaspordiüritus on üritus, kus saavad osaleda kõik soovijad, nt Tartu maraton ja erinevad järvejooksude sarjad, kuid konkreetse asutuse spordipäev või muu kitsamale ringile mõeldud sündmus siia alla ei kuulu).

Loe täpsemalt ülikooli siseveebist.

 

Töötervishoiu kulude hüvitamine

Ülikooli töötajail on võimalik taotleda töötervishoiu kulude (arvutiprillid, taastusravi, -sport, massaaž vm) hüvitamist, mis tulenevad töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Töötervishoiu kulude hüvitamine toimub arsti (soovitavalt töötervishoiuarsti) tõendi alusel.

Prillide hüvitamisesega ülikooli poolt ja muude kuvariga töötamisega seotud teemadega tutvu ülikooli kodulehel.

Loe lisaks

Täiendavate küsimuste tekkimise korral töötervishoiukulude ja nende hüvitamisega soeses tasub lugeda Maksu- ja tolliameti kodulehte, kus on eelkõige küll tööandjale suunatud informatsioon, millega aga ka töötajal on kasulik tutvuda.

Vabariigi Valitsuse määrus “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus