Tartu Ülikooli Ametiühing jätkab organisatsiooni ja ühiste (ühised teiste akadeemiliste ametiühingute, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Eesti Teaduskojaga) sektoriüleste nõudmiste ja tegevuste tutvustamist Tartu Ülikooli instituutides. TÜAÜ osales TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži üldkoosolekul reedel 20. septembril ja TÜ filosoofia ja semiootika instituudi koosolekul esmaspäeval 23. Septembril.… Loe veel


Möödunud aastases võitluses teaduse rahastamise ja Eesti teaduse ellujäämise nimel on ametiühingud, Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia oma pingutused koondanud. Esmaspäeval 16. septembril toimunud edasise lühi- ja pikaajalise tegevuse kokku leppimiseks kokkutulnud koosolekul osalesid esmakordselt ka tudengid (eesotsas Eesti Üliõpilaskondade Liiduga) ja õpetajad (Eesti Haridustöötajate Liit).… Loe veel