TÜAÜ ettepanek seoses TÜ uue palgaeeskirjaga: vaja on akadeemilise töötaja baassissetulekut!

Palgatõus on niikaua akadeemilisele töötajale fiktiivne, kuni tema tasu sõltub suurel määral tema või tema töörühma juhi poolt taotletud grandi summast, s.t. sellest, kas grandi maht lubab üldse vastavat palka maksta.… Loe veel

etEesti