Ametiühingud tähistasid iga-aastast usaldusisiku päeva neljapäeval, 14. juunil Nelijärve puhkekeskuses, kus lisaks parimate usaldusisikute autasustamisele toimus ka kahepäevane suvekool. Usaldusisiku päeva alustati vestlusringiga “Sotsiaaldialoog ja rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO”, kus sõna said EAKL-i endised esimehed Harri Taliga, Kadi Pärnits ja Raivo Paavo. Peale seda autasustati parimaid usaldusisikuid, keda oli sel aastal kokku üheksa.… Read More


Kõrgkoolide õppekeelsuse uuringust selgus, et Eesti ülikoolides on ingliskeelne õpe laienenud, kuid ülikoolid ohtu eesti keelele selles ei näe. Eesti ülikoolidel on üheks prioriteediks rahvusvahelistumine, mis tähendab ingliskeelse õppe mahu suurendamist, kuid samal ajal on vaja edendada ka kvaliteetset emakeele õpet. Õppekavadesse tuleb aina rohkem ingliskeelseid aineid juurde, näiteks magistriastmes on mitmed õppekavad ainult inglise keeles.… Read More


Tartu Ülikool kutsub õpihuvilisi suveülikooli, kus saab osa võtta põnevatest täiendkoolitustest. Seekord leiab suveülikooli kavast varasemate suvede populaarsemad kursused, kuid nende seas on ka mitmeid uusi. Suveülikool toimub seitsmes erinevas kohas: Tartus, Tallinnas, Viljandis, Narvas, Pärnus, Läänemaal ja Soomes. Suvekursuseid on enam kui 30 ja kõige rohkem toimub neid Tartus, kus saab valida kuueteistkümne erineva kursuse vahel.… Read More


Tartu Ülikooli Ametiühing kutsub ülikooli töötajaid ja ametiühingu liikmeid suvepuhkust veetma hooajalises Pärnu puhkekodus 3. juulist kuni 7. augustini 2018. Majutamine toimub suveperioodil Pärnu Raeküla Koolis (aadress Käo 4), kus on uued voodid ja ökomadratsid. Pärnu puhkekodus on ühe-, kahe-, kolme- ja neljakohalised toad. Hooajalises puhkekodus saab puhata viiepäevaste perioodide kaupa.… Read More