Ametiühing saab tööandjani tuua sõnumi probleemidest, mida töötajad ise kas ei saa, oska või taha üles võtta või mis mingil muul põhjusel lahendatud ei saa. Hea on tõdeda, et ülikool ja ülikooli allüksus kinnisvaraosakond ametiühingus head partnerit näevad ja ametiühingu ettepanekutele kiiresti ja tulemuslikult reageerisid.… Read More