Ülikoolide akadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad toetavad õpetajate palganõudmisi, sest haridussüsteem on tervik. Samuti sõnamurdlikkus ühe suhtes näitab, et ka teistele antud sõna murdmine võib tulevikus juhtuda. Akadeemiale antud lubadused (hoida teadusrahastust ja suurendada kõrgharidusrahastust) olid sügisel riigieelarve koostamise käigus löögi all, kuid pääsesid kärpekääridest.… Read More