TÜ Ametiühing palus liikmetel osa võtta küsitlusest ajavahemikus 11. märts kuni 10. aprill 2019. Küsitluse eesmärk oli teada saada, kuidas on liikmed rahul TÜ Ametiühingu tegevuse ja liikmesoodustustega, kas ollakse valmis tegema vabatahtlikku tööd ning milliseid infokanaleid ametiühingu liikmed kasutavad.
Küsitlusest võttis osa 62 liiget. Vastajate seas oli 31 mitteakadeemilist ja 21 akadeemilist töötajat ning 10 seeniorliiget.
Loe veel


Eesti Ametiühingute Keskliit korraldab 1. mail iga-aastase tööliste pidupäeva, mis toimub Vabaduse väljakul. Sõna saavad haruliitude esimehed, erakondade esindajad ja Andi Hektor Teaduskojast. Infotelgiga on kohal Akadeemilised Ametiühingud. Mängib hea muusika Paul Oja ja Rainer Meinarti ning Genka esituses.… Loe veel