Töötajaid esindavate organisatsioonide jaoks on oluline, et Tehnikaülikooli vastne rektor Tiit Land rõhutab vajadust töötajate kaasamise järele. Töötajate organisatsioonid rõhutavad, et tuleb vastustada ülikoolide juhtimist äriettevõtetena.… Loe veel


Seistes silmitsi tervise-, kliima-, majandus- ja poliitilise kriisiga, mille on ilmsiks teinud COVID-19 pandeemia, on akadeemilise kogukonna ühiskondlik roll näidata teed sotsiaal-majandusliku süsteemini, mis on nii jätkusuutlik kui demokraatlik.… Loe veel