Koroonaviirusest põhjustatud majanduskriis ei peata muid majandustrende (automatiseerimine ja digitaliseerimine, rohepööre), mistõttu tuleb kriisiaega kasutada majanduse maksimaalseks moderniseerimiseks. Soovime, et kriisi käigus ja järel loodavad töökohad oleksid nutikad ja konkurentsivõimelised. See ei saa toimuda ilma teadus- ja kõrgharidussektori jõulise panuseta, mis omakorda eeldab riikliku- ja erasektori rahastuse tõusu mõlemas valdkonnas.… Loe veel