Tartu Ülikooli Ametiühing jätkab organisatsiooni ja ühiste (ühised teiste akadeemiliste ametiühingute, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Eesti Teaduskojaga) sektoriüleste nõudmiste ja tegevuste tutvustamist Tartu Ülikooli instituutides. TÜAÜ osales TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži üldkoosolekul reedel 20. septembril ja TÜ filosoofia ja semiootika instituudi koosolekul esmaspäeval 23. Septembril.… Loe veel


Tartu Ülikooli Ametiühing on oodatud järgmistele kohtumistele ülikooli allasutustes, et pidada nõu kõrghariduse ja teaduse rahastamise, töökohakindluse ja akadeemlise vabaduse ning tööga seotud probleemide üle, tutvustada TÜ Ametiühingut ja kutsuda uusi liikmeid. TÜ Maailma keelte ja kultuuride kolledži üldkoosolekul 20. septembril algusega kell 10.15 Ülikooli 18-139. Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosolekul 25. septembril kell 16 Ülikooli 16-102. Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üldkoosolekul 27. septembril kell 16 Jakobi 2-438.… Loe veel


Riigieelarvestrateegia praegune kavand näeb ette kõrghariduse rahastamise külmutamise ja isegi vähendamise järgmiseks neljaks aastaks. Seda silmas pidades tegi Rektorite Nõukogu (RN) ettepaneku esitada ülikoolide ühine seisukohavõtt. Esitatava seisukohavõtu ettevalmistamise üks osa oli konsulteerimine ametiühingute ja üliõpilastega.

Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse UNIVERSITAS vastus, seoses RNi poolt esitatud seisukohavõtu mustaniga, on toodud täistekstina.… Loe veel