Sektoritasandi kollektiivlepingute edendamise küsimus puudutab otseselt kõrgharidussektorit, kus seni sektori­ülesed lepped puuduvad. Valdkonda iseloomustab palkade mahajäämus ebapiisava kõrgharidusrahastuse tõttu ning suuremate ülikoolide peaaegu täielik sõltuvus konkurentsipõhisest projektirahastusest.… Loe veel