Tartu Ülikooli õigusaktide menetlemise töövoos läbis aprilli lõpus menetlemise õigusakt “Akadeemiliste töötajate töösuhteid käsitlevate senati määruste muutmine”, millega ülikool garanteerib nooremteaduritele palgaeeskirjas toodud nooremteaduri miinimumpalga, mis 2022. aastal on täiskoormusega töötades 1550 eurot.… Loe veel


Kohtumisel oli kõneks akadeemiliste töötajate palgastabiilsus, vähendamaks projektisõltuvust ülikoolis, samuti üliõpilaste toimetulek. Tutvustasime rektoritele akadeemiliste ametiühingute seisukohta, et praegusesse teadus- ja arenduskorralduse seaduse eelnõusse on tarvis lisada (süsteemitoetusena) ka ülikoolide töötajate palgad selles mahus, kuidas ülikoolid ise on määranud enda sõlmitud töölepingute ja astmepalkadega.… Loe veel