Ülikoolis tõusevad alamate astmete miinimumpalga määrad. Põhjuseks on üleriikliku miinimumpalga määra tõus käesoleval aastal tasemeni miinimumkuupalk 584 eurot ja miinimumtunnipalk 3,48 eurot. TÜAÜ on teinud lisaks ka omapoolse ettepaneku.… Loe veel


Viimatine teadusrahastuse ring arvudes on järgnev. Sotsiaalteaduste valdkonnas esitati iga rahuldatud taotluse kohta 9,4 taotlust ja humanitaarias 6,8. Loodus- ja tehnikavaldkondade puhul on see näitaja kolme kandis. Selline tekitab teadlases veel ühe stiimuli vaadata tööturul ringi, sest kui järgmises rahastusvoorus taotlust ei rahuldata, on tal võimalus leida tasuvat tööd näiteks väljaspool ülikooli.… Loe veel


Sel aastal on Tartu Ülikooli Ametiühingul olnud tihe koostöö teiste akadeemiliste ametiühingutega, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Eesti Teaduskojaga. Kirjutati mitmed pöördumised Rektorite Nõukogule, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Eesti Teadusagentuurile. Käima on läinud koostöö Eesti Üliõpilaskondade Liiduga. Loe, mis sai tehtud!… Loe veel


Käesolev üleskutse pole seotud teaduse ega kõrghariduse rahastamisega, aga seostub meie ühiste väärtuste ja sihiga. Laiapinnaline kodanikualgatus koosneb üle 200-st organisatsioonist:
suur osa neist ametiühingud. Petitsiooni on allkirjastaund rohkem kui 500 000 inimest üle Euroopa. Petitsiooniga nõuatakse suuremaid õigusi riikidele jakodanikele keskkonna- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel ja suurema vastutuse asetamist üleilmsetele sageli äärmiselt mõjukatele korporatsioonidele, kes on harjunud nautima privileege ja vabadust.… Loe veel


Eesti erakondadele peaks meenuma ühine ja allkirjadega kinnitatud lubadus asuda ülikoole ja teadust ka konkurentidega võrreldavas mahus finantseerima.… Loe veel