Foto: pixabay.com

 

TÜ Ametiühingu poolt oma liikmetele pakutavad hüved ja soodustused on järgmised:

  • Soodne puhkamisvõimalus suveperioodil hooajalises Pärnu puhkekodus
  • Tasuta juriidiline nõustamine tööküsimustes
  • Tasuta nõustamine muudes tööga soetud küsimustes
  • Osaline prillide kompensatsioon
  • Stipendiumid magistri- ja doktoriõpingute ning uurimistöö toetamiseks
  • Võimalus kaasa lüüa projektides
  • Matusetoetus

 

Pärnu puhkekodu

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub oma liikmetele suveperioodil võimalust puhata hooajalises Pärnu puhkekodus, mis tegutseb Pärnu Raeküla Kooli ruumides (aadressil Käo 4). Puhkekodu varustusse kuuluvad uued voodid ning madratsid. Võimalik on rentida voodipesu hinnaga 3 eurot komplekt. Puhkaja kasutada on külmkapp, röster, võileivagrill, mikrolaineahi ja veekeetjad. Pärnu puhkekodus saab puhata viiepäevaste perioodide kaupa juulis ja augustis. TÜ Ametiühingu liikmele ja tema pereliikmele (abikaasa, elukaaslane, laps ja lapselaps) on puhkekodu maksumus 6 eurot ööpäevas (seega viiepäevase perioodi eest kokku 30 eurot) puhkaja kohta. Broneerimine käib läbi TÜ Ametiühingu.

Pärnu puhkekodu

 

Tasuta juriidiline nõustamine tööküsimustes

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub oma liikmetele tasuta juriidilist nõustamist tööga seotud küsimustes. Juriidilist abi annab Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) palgaline jurist, kelle juurde suunab Tartu Ülikooli Ametiühing.

 

Tasuta nõustamine muudes tööga soetud küsimustes

Tartu Ülikooli Ametiühing aitab oma liikmetel lahendada erinevaid tööga soetud probleeme, pakkudes nõustamist, astudes konkreetseid samme ja pakkudes moraalset tuge.

 

Osaline prillide kompensatsioon

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub oma liikmetele osalist prillide kompensatsiooni. Toetuse saamiseks on vaja esitada TÜ Ametiühingule avaldus ja prillide ostutšekk.

 

Stipendiumid magistrandile ja doktorandile

Tartu Ülikooli Ametiühing soovib toetada Tartu Ülikoolis õppivaid magistrante ja doktorante, kes kuuluvad ametiühingusse või kelle  uurimisteema haakub ametiühingu tegemiste ja ideaalidega (sh on seotud sidususe suurendamisega ühiskonnas laiemalt). Stipendiumi suurus magistrandile on 250 eurot ja doktorandile 500 eurot.

 

Projektid

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub oma liikmetele võimalust osaleda projektides ja ennast arendada. Perioodil 2017-2018 osaleb TÜ Ametiühing Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmi Nordpluss Adult rahastatud projektis “Adult education for sustainable development“ (rohkem infot projekti kohta leiab siit), mis on seotud jätkusuutliku arengu edendamisega läbi täiskasvanute hariduse.

 

Matusetoetus

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub oma liikmetele pereliikme surma korral matusetoetust, mille suuruseks on 128 eurot. Toetuse saamiseks on vaja esitada TÜ Ametiühingule avaldus ja koopia lahkunud pereliikme surma tõendist.

 

Lisainfo

Lisainformatsiooni saamiseks, soodustuste kasutamiseks või töömurede korral pöörduda telefoni või e-posti teel:

Telefon: +372 742 3804

E-post: union@ut.ee