Tartu Ülikool alustas kollektiivlepingu läbirääkimisi; samal ajal, EL võttis vastu nn miinimumpalga direktiivi

14. septembril asusid Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing kollektiivläbirääkimistesse, et pikendada ülikoolis kehtivat kollektiivlepingut. Samal päeval, 14. septembril, võttis Euroopa Parlament vastu nn miinimumpalga direktiivi, millega nähakse ette tegevuskavade koostamine liikmesriikides, kus kollektiivlepingutega kaetud on alla 80% töötajaist.… Loe veel

TEADLASED: Eestit ootab ees suur toimetulekukriis, peame aitama peresid ja maksustama kriisilt hiigelkasumit teenivaid firmasid

Ajalehes Pealinn arutavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor Raul Eamets ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Katte majandusolukorrast riigis ja mida ette võtta. Muuhulgas räägib professor Eamets: “Ka kõrgharidusse raha panemine laenu abil on tulevikku suunatud ettevõtmine. Või näiteks tudengitele riiklikult garanteeritud laenufondi moodustamine laenuga. Need on sellised inimkapitali investeeringud.”… Loe veel