TÜs valmis akadeemiliste töötajate ajakasutuse (ületöötamise) uuring

TÜ akadeemiliste töötajate ajakasutuse uuring tõi suurimate probleemidena esile nn nähtamatu töö tegemise, mis akadeemiliste töötajate koormusarvestuses ei kajastu, tööülesannete killustatuse ning ülikoolis levinud ületöötamise kultuuri, mis suurendab töötajate läbipõlemise riski.… Loe veel