Ülikool garanteerib nooremteaduritele (doktorantidele) palgaeeskirjas toodud nooremteaduri miinimumpalga, mis 2022. aastal on täiskoormusega töötades 1550 eurot

Tartu Ülikooli õigusaktide menetlemise töövoos läbis aprilli lõpus menetlemise õigusakt “Akadeemiliste töötajate töösuhteid käsitlevate senati määruste muutmine”, millega ülikool garanteerib nooremteaduritele palgaeeskirjas toodud nooremteaduri miinimumpalga, mis 2022. aastal on täiskoormusega töötades 1550 eurot.… Loe veel