TÜ Ametiühing kutsub toetama Tartu apell 2-te

Foto: eskiis

TÜ Ametiühing toetab kodanikualgatust Tartu Apell, mille taga seisavad teiste hulgas mitmed nimekad TÜ teadlased. Algatus kutsub inimesi üles andma allkirja Tartu apell 2-le, mis on pöördumine  riigikogu, valitsuse, õiguskantsleri ja erakondade poole nõudmisega järgida head valitsemistava ja lõpetada tselluloositehase eriplaneering. Teie hääl loeb!… Loe veel

Eesti Ametiühingute Keskliit tunnustas aasta parimaid usaldusisikuid

Ametiühingud tähistasid iga-aastast usaldusisiku päeva neljapäeval, 14. juunil Nelijärve puhkekeskuses, kus lisaks parimate usaldusisikute autasustamisele toimus ka kahepäevane suvekool. Usaldusisiku päeva alustati vestlusringiga “Sotsiaaldialoog ja rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO”, kus sõna said EAKL-i endised esimehed Harri Taliga, Kadi Pärnits ja Raivo Paavo. Peale seda autasustati parimaid usaldusisikuid, keda oli sel aastal kokku üheksa.… Loe veel

Ingliskeelne õpe ülikoolides ei ohusta eesti keelt

Kõrgkoolide õppekeelsuse uuringust selgus, et Eesti ülikoolides on ingliskeelne õpe laienenud, kuid ülikoolid ohtu eesti keelele selles ei näe. Eesti ülikoolidel on üheks prioriteediks rahvusvahelistumine, mis tähendab ingliskeelse õppe mahu suurendamist, kuid samal ajal on vaja edendada ka kvaliteetset emakeele õpet. Õppekavadesse tuleb aina rohkem ingliskeelseid aineid juurde, näiteks magistriastmes on mitmed õppekavad ainult inglise keeles.… Loe veel