Tartu Ülikooli Ametiühing tutvustas TÜ õppehoonetes ülikoolide üldtöökokkuleppe nõudmisi ja kutsus üles liituma ametiühinguga

Vaja on tugevaid suure liikmesusega ametiühinguid, kes on sektori tasandil koondunud. Ainult siis on võimalik tekitada olukord, kus akadeemia muresid ei saa ignoreerida ja nõudmisi tuleb arvestada. Vaja on tegutseda sektori tasandil, sest finants tuleb esmajärjekorras riigilt, aga tõhus sektori tasandi surve on võimalik vaid tugevate liikmerohkete ametiühingute olemasolul ülikoolides.… Loe veel