Akadeemiliste ametiühingute tagasiside HTM eelnõule „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsus“

Akadeemilised ametiühingud leiavad, et probleemide lahendamisesse, mille jaoks eelnõu väljatöötamine on algatatud, panustaks suuresti see, kui saavutada akadeemiliste töötajate palgastabiilsus ja töökohakindlus. Samuti akadeemilise vabadus tagamine viib Eesti teadust edasi. Samuti, töövahendite, (põhi)palga ja töötaja haigestumisel asendaja leidmine on tööandja kohustused, mitte töötaja kohustused.… Loe veel