Tartu Ülikooli Ametiühingu pöördumine Tartu Ülikooli juhtkonna poole

Tartu Ülikooli Ametiühingu esindus on teinud 2019. aasta kevadsuvel ning käesolevas semestris visiite Tartu Ülikooli instituutidesse. Kohtumised leidsid aset nii koosoleku vormis kui individuaalse suhtlemisena tööruumides. Neil kohtumistel tõid Tartu Ülikooli töötajad välja mitmeid töötamisega seotud probleeme. Eriti rõhutati ülisuurt sõltuvust projektidest, mis toob endaga kaasa stressi ning teadmatuse tuleviku suhtes, samuti suure töökoormuse. Kohtumiste tulemusel koostas TÜAÜ 6.11.2019 pöördumise Ülikooli juhtkonna poole, teavitamaks probleemide olemasolust ja otsimaks lahendusi.… Loe veel