Image result for tartu ülikooli logoTartu Ülikool: ut.ee 

  Eesti Noorte Teaduste Akadeemia: akadeemia.ee/et/enta 

 

Teised ametiühingud ja katuseorganisatsioonid

Eesti Ametiühingute Keskliit: eakl.ee

Eesti Arstide Liit  Eesti Arstide Liit: arstideliit.ee

 Eesti Maaülikooli Ametiühing: emu.ee/kontakt/ametiyhing

 

  • Haritlaste Ametiühing: –

 

  • Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu: –

 

  Professoriliitto (Soome professorite liit): professoriliitto.fi

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit: ttyalo.ee

Tallinna Ülikooli ametiühing: tlu.ee/et/ametiyhing

 Tieteentekijöiden Liitto (Soome teadustöötajate liit): tieteentekijoidenliitto.fi

Universitas  Universitas (Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus): universitas.ee

 

Avalik sektor

Pärnu Linnavalitsus: parnu.ee

Pärnu Raeküla Kool: raekyla.parnu.ee

Tartu linn - Heade mõtete linn Tartu Linnavalitsus: tartu.ee

 

Ühingud

Avatud Hariduse Liit Tartu keskus: ahl-tartu.ee

 

  • Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu Meeskoor: –

 

  • Lõuna-Eesti Tervsekeskus: –

 

 Tartu Haritlaste Liit: thl.ee

 

Äriühingud

  VeebiVeski OÜ: veebiveski.ee