Image result for tartu ülikooli logoTartu Ülikool: ut.ee 

 

Teised ametiühingud ja katuseorganisatsioonid

 

Eesti Ametiühingute Keskliit: eakl.ee

Eesti Arstide Liit  Eesti Arstide Liit: arstideliit.ee

  Eesti Maaülikooli Ametiühing: emu.ee/kontakt/ametiyhing

 

  • Haritlaste Ametiühing: –

 

  Professoriliitto (Soome professorite liit): professoriliitto.fi

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit: ttyalo.ee

Tallinna Ülikooli ametiühing: tlu.ee/et/ametiyhing

 Tieteentekijöiden Liitto (Soome teadustöötajate liit): tieteentekijoidenliitto.fi

Universitas  Universitas (Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus): universitas.ee

 

Rahvusvaheline koostöö

 

Logo COHEHRE: cohehre.com

COHEHRE kohta vaata lähemalt  siin

 Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm Nordpluss Adult: nordplusonline.org

Nordpluss Adult programm toetas ametiühingu liikmete õppereisi teemal jätkusuutlikkuse edendamine läbi täsikasvanute hariduse ja rahastas projekti “Adult education for sustainable development ”

 

Koostööpartnerid projektis “Adult education for sustainable development” (projekti kohta vaata lähemalt siin)

 

  PS Paaby Prosess: eduaction.no

 RISEBA Carrieer Centre: riseba.lv

 Siksali Development Centre: siksali.ee

 SYKLI Environmental School of Finland: www.sykli.fi

  Vilnius Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Centre: gpbite.eu

 

Avalik sektor

 

Pärnu Linnavalitsus: parnu.ee

Pärnu Raeküla Kool: raekyla.parnu.ee

Tartu linn - Heade mõtete linn Tartu Linnavalitsus: tartu.ee

 

Ühingud

 

Avatud Hariduse Liit Tartu keskus: ahl-tartu.ee

 

  • Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu Meeskoor: –

 

  • Lõuna-Eesti Tervsekeskus: –

 

 Tartu Haritlaste Liit: thl.ee

 

Äriühingud

 

  VeebiVeski OÜ: veebiveski.ee