Foto: pixabay.com

Tartu ülikoolis on kaebuste menetlemise süsteem paika pandud võrdse kohtlemise juhendiga. Juhendi eesmärk on:

  • Anda ülevaade võrdset kohtlemist käsitlevatest riiklikest õigusaktidest
  • Kehtestada põhimõtted, kuidas ülikoolis diskrimineerimise/kiusamisega seonduvaid kaebusi lahendatakse
  • Anda nii töötajatele kui ka tudengitele nõu, kuidas diskrimineerimise/kiusamise puhul käituda

Ebavõrdse kohtlemisega seotud kaebuste lahendamist selgitavad skeemid (üliõpilaste või õppetööd läbi viivate isikute kaebused, töötajate kaebused) ja kaebuste esitamise tüüpvorm on kättesaadavad TÜ veebilehel. Oma õigustest arusaamiseks tasub tunda head teadustava ja õppimise ja õpetamise head tava (üliõpilastega seotud teemade osas).

TÜ nõustamisteenused

  • Töötajatele pakub tuge nõustaja-kaplan prof Tõnu Lehtsaar, kelle ülesanne on toetada ülikooli töötajaid tööeluga seotud küsimustes, aidata kaasa üksuste ja meeskondade suhtekliima paranemisele ning vajaduse korral osapooli lepitada. Konfidentsiaalsus on tagatud. Loe ka intervjuud TÜ kodulehel.
  • Üliõpilastele pakuvad nõustamist õppeosakonnas töötavad üliõpilaspsühholoogid, õppekorraldusnõustaja ning karjäärinõustajad
  • Nii töötajatel kui ka üliõpilastel on võimalik nõu küsida ülikooli juristidelt
  • Lisaks on TÜ-s ametiühing (ülikoolist sõltumatu liikmelisusel baseeruv töötajaid esindav organisatsioon), mis pakub oma liikmetele nõustamist tööga seotud juriidistes ja mittejuriidilistes küsimustes.

TÜ kaebuste menetlemise protseduur

Probleemide korral on üliõpilasel ja töötajal võimalus pöörduda kas struktuuriüksuse juhi, dekaani või akadeemilise sekretäri poole. Lõppastmes on ebavõrdse kohtlemise või kiusamisega seotud kaebuste sõltumatuks lahendajaks TÜ akadeemiline sekretär, kelle poole võivad töötajad ja üliõpilased pöörduda ka teisi etappe vahele jättes. Akadeemilisel sekretäril on õigus kaebust uurida iseseisvalt või moodustada uurimiseks erapooletu komisjon, mis koosneb vähemalt kolmest liikmest.

2020. aasta algusest on akadeemiliseks sekretäriks Tõnis Karki. (Loe ka uudist eelmise akadeemilise sekretäri Andres Soosaare ametisse määramisest, mis avab põhjalikumalt, milline on akadeemilise sekretäri vastutusala – lugu TÜ kodulehel ja Tartu Postimehes).

Loe lisaks TÜ ajakirjas ilmunud artiklit “Kriitikakartus ülikoolis” (mai 2017), kus kutsutakse üles julgusele  probleemidest rääkida. Kui ei ole inimest, kes probleemile tähelepanu juhiks, ei ole ka võimalik selle teemaga tegeleda.

Töökiusamisega seotud kaasuste lahendused töövaidluskomisjonis ja kohtus

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu selgitab probleemi tausta – kuidas töökiusu ära tunda ja kuidas töökiusu tõendada – ja toob näiteid kaasuste lahendustest töövaidluskomisjonis ja kohtus. Põhjalikuma teemakäsitluse leiad TÜ magistritööst TÖÖKIUSAMISE JURIIDILISE KÄSITUSE PIISAVUSEST TÄNASES EESTIS.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.