Täida palun nii ülalolev ankeet (online-ankeedi täitmine on vajalik liikmete andmebaasi jaoks) kui ka digiallkirjastamist vajavad dokumendid (vastavalt, kas oled töötaja või magistrant-doktorant):

Töötaja täidab:

Magistrant ja doktorant täidavad:

TÜAÜ põhikirja leiad siit: Tartu Ülikooli Ametiühingu põhikiri

Saada allkirjastatud dokumendid aadressile union@ut.ee.