Foto: ilsaustralia.com

Kui sulle läheb korda oma töökollektiivi, allüksuse, terve ülikooli heakäekäik ja head inimestevahelised suhted; sul on sotsiaalset närvi ja vastutustunnet; oled nõus võtma enda kanda kohustuse, vastutuse ja privileegi – saa ametiühingu usaldusisikuks.

Usaldusisik on töötaja, kelle töökollektiiv on valinud oma esindajaks suhtlemisel tööandjaga. Usaldusisik esindab töötajaid nii töötervishoiu, tööohutuse kui töösuhete küsimustes.  Ta täidab töötajate esindajana töökohal (asutuses) olulist ja vastutusrikast rolli. Oma tööd hästi tegev usaldusisik aitab kollektiivis luua meeldivamat õhkkonda ja paremaid töösuhteid, maandada inimeste vahel paratamatult tekkivaid pingeid ja ära hoida teravaid vastasseise. Usaldusisiku ülesanded, õigused ja kohustused on oluliselt laiemad kui näiteks töökeskkonnavolinikul.

Ülevaade usaldusisiku teemal – tema õigustest ja kohustustust – on leitav meie kodulehe alam-menüüdest:

 

Usaldusisiku veebikoolitus

Usaldusisiku veebikoolituse eesmärk on laiendada Eestis inimeste ringi, kellel on piisavad teadmised ja praktilised oskused, et aidata usaldusisikuna aktiivselt kaasa tööelu kvaliteedi parandamisele oma töökohal. Veebikoolitus loob tänastele ja tulevastele usaldusisikutele võimaluse saada neile sobival ajal ja sobivas kohas ja sobivas tempos veebipõhiselt tasuta kõrgetasemelist usaldusisikukoolitust. Koolitus annab usaldusisikutele praktilisi juhiseid partnerluse edendamiseks tööandjatega ning ühtlustab usaldusisikute teadmisi ja hoiakuid töötajate esindamisel kollektiivsetes töösuhetes.

Usaldusisiku veebikoolitus lead siit: bcs.ee/mentorope/usaldusisik/projekt.html

Eesti Ametiühingute Keskliidu ja AS-i BCS Koolitus koostöös välja töötatud usaldusisiku veebikoolitus valmis 2011. aasta suvel SA INNOVE vahendusel Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel meetme 1.3.2 “Tööelu kvaliteedi parandamine” raames.