Foto: pixabay.com

 

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub nii iseseisvalt kui koostöös Eesti Ametiühingute Keskliiduga ja Tartu Ülikooliga oma liikmetele (ja TÜ töötajatele) täiendkoolitusi. Ootame liikmete poolset initsiatiivi vajalike teemade väljapakkumisel.

Näiteks panustab TÜAÜ ametiühingu usaldusisikute värbamisse. Sellega seoses toimus aprillis 2018  usaldusisikute koolitus, mis oli avatud kõigile ametiühingu liikmetele ja laiema kõlapinna pälvimise eesmärgil ka kõigile ülikooli töötajatele. Usaldusisikuks olemise kohta vaata lähemalt siit. Tagasivaadet toimunud koolitusele vaata siit.

Veebruaris korraldas TÜAÜ teabepäeva “Palk ja pension”. Tagasivaadet toimunud teabepäevale vaata siit.

Ametiühingute seaduse § 20 lg 3 järgi peab tööandja võimaldama ametiühingu liikmele ametiühingu poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ametiühingu poolt korraldatavas koolituses või ametiühingute organite töös tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi tööandja majandustegevuses. Käesoleva punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel säilitatakse töötajale tema keskmine palk kahe päeva eest aastas.