Foto: pixabay.com

Tartu Ülikooli Ametiühing pakub nii iseseisvalt kui koostöös Eesti Ametiühingute Keskliiduga (EAKL) ja Tartu Ülikooliga oma liikmetele (ja TÜ töötajatele) täiendkoolitusi. Ootame liikmete poolset initsiatiivi vajalike teemade väljapakkumisel.

Näiteks panustavad EAKL ja TÜAÜ ametiühingu usaldusisikute värbamisse. Sellega seoses toimuvad aastas korra usaldusisikute koolitused, mis oli avatud kõigile ametiühingu liikmetele. Usaldusisikuks olemise kohta vaata lähemalt siit.

Ametiühingute seaduse § 20 lg 3 järgi peab tööandja võimaldama ametiühingu liikmele ametiühingu poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ametiühingu poolt korraldatavas koolituses või ametiühingute organite töös tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi tööandja majandustegevuses. Käesoleva punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel säilitatakse töötajale tema keskmine palk kahe päeva eest aastas.