Kui soovime Eestile kasulikumat ja õiglasemat teaduspoliitikat, siis tuleb grandiskeem reformida nii, et see oleks ainult grandi täiendavate kulude keskne, mitte teadlaste palkade põhirahastus. Ajutise raha lõppemine ei paneks siis enam ohtu kogu (all)asutuse eksistentsi. Eriti kui ühendada põhitöökohtade rahastus ülikoolide ja asutuste õpetamise, rakendusuuringute jm ressurssidega.… Loe veel


„Oleme Rektorite Nõukogu juhatuse kaudu varasema valitsuse liikmetega suheldes järjepidevalt rõhutanud vajadust suurendada ülikoolide õppejõudude palkade konkurentsivõimet. Nüüd, kui on kasvamas nii teaduse rahastus kui väheti ka ülikoolide tegevustoetus, saame astuda sellele eesmärgile sammu lähemale,” sõnas rektor Toomas Asser.… Loe veel


Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) asekantsleri Indrek Reimandi seisukohavõtud rõhutavad tasuta kõrghariduse jätkumise vajalikkust. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valgu väljaütlemised tekitavad küsimuse, miks ülikool selle asemel, et nõuda riigilt otsustavalt kõrghariduse rahastamise suurendamist, rõhub vaid eraraha kaasamise vajadusele.… Loe veel