Tartu Ülikooli Ametiühing on oodatud järgmistele kohtumistele ülikooli allasutustes, et pidada nõu kõrghariduse ja teaduse rahastamise, töökohakindluse ja akadeemlise vabaduse ning tööga seotud probleemide üle, tutvustada TÜ Ametiühingut ja kutsuda uusi liikmeid. TÜ Maailma keelte ja kultuuride kolledži üldkoosolekul 20. septembril algusega kell 10.15 Ülikooli 18-139. Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosolekul 25. septembril kell 16 Ülikooli 16-102. Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üldkoosolekul 27. septembril kell 16 Jakobi 2-438.… Loe veel


Riigieelarvestrateegia praegune kavand näeb ette kõrghariduse rahastamise külmutamise ja isegi vähendamise järgmiseks neljaks aastaks. Seda silmas pidades tegi Rektorite Nõukogu (RN) ettepaneku esitada ülikoolide ühine seisukohavõtt. Esitatava seisukohavõtu ettevalmistamise üks osa oli konsulteerimine ametiühingute ja üliõpilastega.

Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse UNIVERSITAS vastus, seoses RNi poolt esitatud seisukohavõtu mustaniga, on toodud täistekstina.… Loe veel


Sotsiaalministeerium töötas välja juhise, mis annab soovitusi töötajatele ja tööandjatele, kes kasutavad kaugtöö võimalusi. Siinjuures on oluline, et ülikoolides on akadeemilise vabaduse kõrval üheks suurimaks tööalaseks motivaatoriks võimalus oma (töö)aega ise  planeerida.… Loe veel