Siinjuures juhib TÜAÜ tähelepanu olulisele asjaolule, et kui Haigekassa maksab hüvitist töötaja eelmise aasta kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust, siis Ülikool tööandjana maksis hüvitist arvestusega viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Seetõttu, lähtudes hüvitise arvutamise alustest, on võimalik, et II ja III päeva hüvitise suurus mõne töötaja jaoks oleks väiksem, kui hüvitis, mida oleks saadud ilma muudatuseta.… Loe veel