Tartu Ülikooli Ametiühingu 2022. aasta olulisemaid saavutusi on Tartu Ülikooli  kollektiivlepingu uuendamine, millega toodi sisse hea tahe akadeemiliste töötajate palgakindluse saavutamiseks ning kõikidele Tartu Ülikooli töötajatele vähemalt 35 päeva puhkust. Sellega võitsid ca 1200 Tartu Ülikooli töötajat pikema puhkuse.… Loe veel


Avaliku sektori teadus- ja arendustegevuseks on riigi poolt ette nähtud 1% SKP-st. Sellel vaatamata ei ole akadeemilistele töötajatele osaks saanud töökaha- ja palgakindlust. Tagasisidele allakirjutanud ametiühingud on seisukohal, et ülikoolides valitseva ebastabiilsuse kaotamiseks on tarvis suunata osa teadusrahastusest otse teadlaste põhipalgaks.… Loe veel


Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing uuendasid ja täiendasid 2018. aastast pärit kollektiivlepingut. Kollektiivleping on töötajate ja tööandja vahel sõlmitud vabatahtlik kokkulepe, mis reguleerib töösuhteid ning kehtib kõikidele ülikooli töötajatele. Kollektiivleping on iga töötaja töölepingu lahutamatu osa.… Loe veel