Foto: ohtuleht.ee

Haiguspäevade hüvitamine

Tartu Ülikool on viiekümne tubli tööandja hulgas (1 mail 2017 seisuga; ärileht.ee), kes hüvitavad töötajatele täiendavalt haiguspäevi. Eesti Ametiühingute Keskliidu poolt avalikustatud nimekirjas teisi ülikoole ei ole.

Ülikool maksab oma töötajatele haigushüvitist alates haiguse või vigastuse teisest kalendripäevast ning hüvitis on 100% töötaja keskmisest töötasust. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) kohustab tööandjat maksma neljanda kuni kaheksanda kalendripäeva eest ja 70% töötaja keskmisest töötasust. Kuidas haigestumise korral tegutseda, on toodud ära TÜ siseveebis.

 

Töötervishoiu kulude hüvitamine lähtuvalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusest

Ülikooli töötajail on võimalik taotleda töötervishoiu kulude (arvutiprillid, taastusravi, -sport, massaaž vm) hüvitamist, mis tulenevad töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Töötervishoiu kulude hüvitamine toimub arsti (soovitavalt töötervishoiuarsti) tõendi alusel.

Vabariigi Valitsuse määruse “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” järgi peab tööandja töötajale, kes vähemalt poole oma tööajast töötab kuvariga, korraldama tervisekontrolli, mis hõlmab nii silmade ja nägemise kontrolli kui luu- ja lihaskonna seisundi kontrolli sagedusega mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul või töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud vaevuste korral.

Sulle väga olulise info prillide ja muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamisese kohta leiad meie kodulehel (vaata siit).

Töötervishoiu kulude hüvitamise korra kohta Tartu Ülikoolis loe siseveebist.

 

Tervise edendamise ja spordikulude hüvitamine tööandja poolt

Tänu 2018. aasta alguses jõustunud tulumaksuseaduse muudatusele võib tööandja maksuvabalt hüvitada töötajate tervise- ja spordikulu 100 euro ulatuses kvartalis tingimusel, et ta võimaldab hüvitist kõikidele töötajatele. Ülikool hüvitab kulud 100 euro ulatuses kvartalis, kuid mitte rohkem kui 200 euro ulatuses aastas.

Ülikool hüvitab töötaja järgmised kulutused:

  • tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või kutsetunnistusega taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele tehtud kulutused
  • treeningpaiga regulaarse kasutamise kulud (spordiklubide liikmemaksud ja piletid);
  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasud (avalik rahvaspordiüritus on üritus, kus saavad osaleda kõik soovijad, nt Tartu maraton ja erinevad järvejooksude sarjad, kuid konkreetse asutuse spordipäev või muu kitsamale ringile mõeldud sündmus siia alla ei kuulu).

Loe täpsemalt ülikooli siseveebist, sh mis täpselt on hüvitamiskõlblik.

 

Loe lisaks

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.