Kas kohe jõustuv nn miinimumpalga direktiiv võiks positiivselt mõjutada ka palgastabiilsust akadeemias?

Akadeemilised ametiühingud on seisukohal, et direktiivi nõuded võimaldavad edendada muuhulgas akadeemilise sektori palgakujundust eesmärgiga saavutada akadeemias, kooskõlas direktiivi eesmärkidega, inimväärsed elu- ja töötingimused. Akadeemilise töötaja endiselt suurim mure on töökoha ja palga ebastabiilsus. Akadeemilised ametiühingud küsivad jätkuvalt akadeemilisele töötajale stabiilset põhipalka.… Read More