Photo: pixabay.com

Head tavad toetavad Tartu Ülikooli arengukavas (aastateks 2015-2020) sõnastatud väärtusi ning õigusaktides sätestatud norme, niisamuti kinnitab heade tavade järgimine ülikooli töökeskkonna vastavust rahvusvahelistele akadeemilistele standarditele.

“Hea tava on eetika ja õiguse piirimail. See on eriala esindajate kokkulepe. Erinevalt eetikast on siin tegemist kirjapandud normidega, ent erinevalt õigusest on normide täitmise kontroll jäetud kutseala esindajate endi hooleks. Kui näiteks doktorandil või noorel teadlasel tekib küsimus, kas toimiv praktika on ikka eetiline, siis ta võib seda kontrollida hea…  …tava paberit lugedes. Samuti saab ta hea tava dokumendile viidates tõstatada küsimuse kollektiivis või avalikkuses. Hea… …tava kirjapanek peaks soodustama eneseanalüüsi ja arutelu selle üle, millised praktikad on mittevastuvõetavad” (Margit Sutrop 2017. märts “Hea teadustava loob usaldust teaduses ja teaduse vastu“).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.