Teadlase karjäärimudel

Teadlase tulevikuvõimalusi kirjeldab karjäärimudel, mis määrab tingimused teadussüsteemi sisenemiseks, edenemiseks (karjääriperspektiiv) ja sealt väljumiseks. Läbimõeldud, selge ja läbipaistev karjäärimudel on kõikide edukate teadussüsteemide integraalseks komponendiks. Teiselt poolt on halvasti kujundatud karjäärimudel suurimaks demotiveerijaks ja läbipõlemise allikaks. (Eesti teadlase karjäärimudeli probleemkohtadest, koos pilguheiduga nende tekke lähiajalukku, loe here.)

Kui teadlaskarjääris on üldjuhul kaks valupunkti – noorena süsteemi sisenemine ja vanana süsteemist väljumine – siis Eesti teadlaste karjääriredeli teeb kummaliseks see, et keeruline ei ole niivõrd süsteemi sisenemine, vaid selle süsteemi sees eluspüsimine. Eestis valitseb olukord, kus doktorikraadiga inimesed töötavad projektipõhiselt, s.t puudub kindlus, et amet ja palgaraha säilivad ka pärast projekti lõppemist. (Eesti teadlase karjäärimudeli probleemkohtadest ja noorteadlaste soovitusi muutusteks loe here.)

Teadlase karjäärimudeli juures on oluliseks ka küsimus, kuidas seda mudelit rahastada. Karjäärimudeli uuendamisega tegeleb hetkel riik töötades välja kõrgharidusseadustiku kaasajastamise seaduseelnõud (huvi korral leiad here), mis muuhulgas näeb ette baasrahastamise suurendamist ja teadus- ja õppetöö teineteisega tihedamat seostamist.

Loe lisaks Tartu ülikooli majandusteaduskonna teadlaste uuringut “Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid (2017)” ja uuringu lühiülevaadet novaator.err.ee lehel.

 

Karjäärimudel Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikool on karjäärimudeli uuendamisel hiljuti astunud konkreetseid samme. Alates 1. septembrist 2018 hakkab Tartu Ülikool maksma doktorantidele tulemusstipendiumi suurusega 400 eurot kuus. See lisandub riigi makstavale doktoranditoetusele ning aitab sajaprotsendiliselt õppekava täitvale doktorandile tagada 2018/2019. õppeaastal sissetulekuks 1060 eurot kuus (loe vastavat uudist TÜ kodlulehel). Täiendava doktoristipendiumi määramine peab tagama doktorikohtade täituvuse kvaliteetse kaadriga ja emeriiditasude tõstmisine (samuti alates 2018 aastast) võimaldama väärikat vanaduspõlve.

31. augustil andis rektor professor Toomas Asser senati istungil ülevaate eeloleva, 2018/2019. akadeemilise aasta eesmärkidest (loe uudist UT intranet). Teadustöö valdkonnas on kolm peamist prioriteeti:

  1. Selle aasta (akadeemilise aasta) lõpuks on ülikoolis välja töötatud karjäärimudel, mis võimaldab motiveerivaid tingimusi akadeemilise karjääri kõigis etappides värbamisest kuni edutamise ja karjääri väärika lõpetamiseni
  2. Riigieelarvelise institutsionaalse baasrahastuse suunamine teadusrühmade stabiilsuse, ülikooli teadustöö uute arengusuundade ja kesksete eesmärkide hüvanguks
  3. Jätkata sellega, et doktorantide staatus muutuks õppurist töövõtjaks

1. oktoobril tutvustasid rektor Toomas Asser ja teadusprorektor Kristjan Vassil rektori ideehommikul osalejatele akadeemilise karjäärimudeli põhimõtteid ning peamisi rõhuasetusi.  Rektoraat alustas tööd selle nimel, et leppida kokku ülikooli akadeemilise karjäärisüsteemi uuendamise, sh ka karjäärirajale sisenemise ja väljumise põhimõtted veidi rohkem kui aasta varem. Ideehommikul esitatud kokkuvõte karjäärimudeli uuendamise olulisimatest sõlmküsimustest on leitav TÜAÜ uudisvoo kaudu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.