Tartu Ülikooli Ametiühing on liikmelisusel põhinev töötajate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on tegutseda Tartu Ülikooli ja tema personali hüvanguks, sealhulgas kaitsta ja esindada oma liikmete töö-, ameti- ja kutsealaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ja huvisid.

TÜAÜ põhikirja (täiendatud 2019 märtsis) leiad here.

Tartu Ülikooli Ametiühing on eraõiguslik juriidiline isik, tal on iseseisev eelarve, pangaarve, pitsat ja sümboolika.