Käesolev üleskutse pole seotud teaduse ega kõrghariduse rahastamisega, aga seostub meie ühiste väärtuste ja sihiga. Laiapinnaline kodanikualgatus koosneb üle 200-st organisatsioonist:
suur osa neist ametiühingud. Petitsiooni on allkirjastaund rohkem kui 500 000 inimest üle Euroopa. Petitsiooniga nõuatakse suuremaid õigusi riikidele jakodanikele keskkonna- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel ja suurema vastutuse asetamist üleilmsetele sageli äärmiselt mõjukatele korporatsioonidele, kes on harjunud nautima privileege ja vabadust.… Read More


Eesti erakondadele peaks meenuma ühine ja allkirjadega kinnitatud lubadus asuda ülikoole ja teadust ka konkurentidega võrreldavas mahus finantseerima.… Read More