Tartu Ülikooli Ametiühing kutsub osa võtma COHEHRE konverentsist 2018, mille teemaks on “Rapid change in health and social care: opportunities and threats” ehk eesti keeles: “Kiired muutused tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas: võimalused ja ohud”. COHEHRE on 1990. aastal asutatud mittetulundusorganisatsioon, mis koondab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonna kõrgharidus- ja teadusasutusi üle Euroopa Liidu. Selle aastasel konverentsil vaadeldakse võimalusi ja ohte, mida kiired muutused kaasa toovad, ja pakutakse potentsiaalseid vastuseid läbi loengute, töötubade ja ettekannete kolmel alateemal, milleks on:

  • Indiviidide ja kogukondade tervendamine (Building resilience in individuals and communities)
  • Ettevõtlikkus (Entrepreneurship)
  • Innovatsioon ja koos-loomine arendustegevuses (Innovation and co-creation in development)

Täienadava info leiad here.