Tudengite õigusbüroosse võib pöörduda igasuguste õigusalaste küsimustega. Vajaduse korral suunatakse abivajaja edasi. TÜAÜ julgustab TÜ töötajaid seda võimalust kasutama ja tulemusi TÜAÜga jagama. Näide, hiljuti on mitmed TÜAÜ liikmed pöördunud TÜAÜ poole sooviga saada selgust seoses oma töösuhtega Ülikoolis – eelkõige korduvate käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimine töölepingu asemel.… Read More