Photo: Andres Tennus/UT

The University of Tartu introduces a new system of job grades with new minimum salary rates on January 1, 2021.

The new system of job grades with new minimum salary rates (euros):
(academic positions marked in bold)

Job grade Name Per month Per hour
1 Abitööline, teenindaja 584 3,48
2 Oskustööline, spetsialist 700 4,14
3 Spetsialist 1050 6,21
4 Peaspetsialist /
Õpetaja, nooremlektor, nooremteadur doktoriõppes
1250 7,40
5 Peaspetsialist, töökorraldusliku üksuse juht /
Lektor, teadur
1400 8,28
6 Instituudi, kolledži või asutuse asejuht /
Kaasprofessor
1700 10,06
7 Asutuse direktor, instituudi juht, dekanaadi juhataja, tugiüksuse juht /
Professor
2000 11,83
8 Prorektor, vastutusala juht 2660 15,74

Read further what and how changes in our homepage under section Tartu Ülikooli palgapoliitika where one also finds the relevant references to UT intranet.