Kutse teabepäevale „Palk ja pension“ 19. veebruaril

Head kolleegid!

Tartu Ülikooli Ametiühing, koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga, korraldab esmaspäeval, 19. veebruaril kell 17.15-19.15 Lossi 36 ruumis 103 palga- ja pensioniteemalise teabepäeva. Ettekanded tutvustavad hetkeolukorda ning mida palga ja pensioni osas võib tulevikult oodata.

Esinejad ja nende ettekanded:

  • Peep Peterson (Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees)
    “Häid näiteid avaliku sektori palgatõusu mehhanismidest ja pensioniinfot Toompea koridoridest”
  • Gaabriel Tavits (TÜ sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan, sotsiaalõiguse professor)
    „Kas pensionil on tulevikku?“
  • Raul Eamets (TÜ sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, makroökonoomika professor)
    “Tuleviku majandus ja tööturg”

Osalemisest saab teada anda e-kirjaga aadressile tauri.tampuu@ut.ee.

Peatse kohtumiseni

Tartu University Faculty Association