The academic unions and the Federation of Estonian Student Unions are convinced that the government is able to agree in a budget which brings significant additional funding in higher education and science.

„Kõik koalitsioonipartnerid on väljendanud soovi teha tugev samm teadusleppe täitmise poole ja tagada lisarahastus kõrgkoolidele. Soovime läbirääkijatele jõudu selle tahte vormistamiseks,“ ütles Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Joonatan Nõgisto.

„Loodame ootusärevalt näha valget suitsu Sagadi mõisa korstnas, kui seal sünnib teadussõbralik kokkulepe järgmise aasta riigieelarve osas,“ ütles TTÜ Akadeemilise Ametiliidu esindaja Ants Koel. Tema hinnangul on praegu parim aeg investeerida jõuliselt nii teadusesse kui kõrgharidusse, et panna sellega alus Eesti majanduslikule ja sotsiaalsele arengule kriisijärgsel perioodil.

Soovituse seniselt mahukamalt toetada teadus- ja arendustegevust ning investeerida kõrgharidusse andis ka suvel peaministri juhtimisel tegutsenud majanduse elavdamise ekspertkogu. Akadeemiliste Ametiühingute andmetel on ekspertide mitmed soovitused juba jõudnud rakendusfaasi, mis lisab lootust, et ka teadus kuulub tõesti prioriteetide hulka.

Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Akadeemilised Ametiühingud korraldavad esmaspäeval enne Riigikogu avaistungit avaliku koosoleku „Ühiselt teaduse ja kõrghariduse eest“, millele on kutsutud esinejaid erinevatelt elualadelt sh Riigikogu koalitsiooni ja opositsiooni esindajad.

Source: EAKL

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.