Akadeemilised ametiühingud on seisukohal, et direktiivi nõuded võimaldavad edendada muuhulgas akadeemilise sektori palgakujundust eesmärgiga saavutada akadeemias, kooskõlas direktiivi eesmärkidega, inimväärsed elu- ja töötingimused. Akadeemilise töötaja endiselt suurim mure on töökoha ja palga ebastabiilsus. Akadeemilised ametiühingud küsivad jätkuvalt akadeemilisele töötajale stabiilset põhipalka.… Read More


„Sotsiaaldialoog keskendub selle, et luua platvorm tagamaks ettevõtluse jätkusuutlikkus. Norra ametiühingud on väga selgelt pühendunud selle, et ettevõtted oleksid jätkusuutlikud. Küsimus ei ole omanikelt maksimaalse väljapigistamises; küsimus on leida tasakaal jagamaks kasumit kapitali ja töötajaskonna vahel.“ ütleb Norra Ettevõtete Liidu NHO pealäbirääkija Rolf Negård esines ettekandega Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) korraldatud sotsiaaldialoogi konverentsil (8. juuni 2022).… Read More