See, et ametiühingu esindajad (ei sektori esindust ega laiemalt ametiühinguliikumise katusorganisatsioone polnud kohal, samal ajal kui Eesti Tööandjate Liit oli kutsutud), illustreerib kõnekalt Eesti demokraatia seisu ja arusaamist demokraatia alustaladest, milleks on kolmepoolsus – riik, töötajad, tööandjad.… Loe veel