TÜ akadeemiliste töötajate ajakasutuse uuring tõi suurimate probleemidena esile nn nähtamatu töö tegemise, mis akadeemiliste töötajate koormusarvestuses ei kajastu, tööülesannete killustatuse ning ülikoolis levinud ületöötamise kultuuri, mis suurendab töötajate läbipõlemise riski.… Loe veel


Ülikoolide akadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad toetavad õpetajate palganõudmisi, sest haridussüsteem on tervik. Samuti sõnamurdlikkus ühe suhtes näitab, et ka teistele antud sõna murdmine võib tulevikus juhtuda. Akadeemiale antud lubadused (hoida teadusrahastust ja suurendada kõrgharidusrahastust) olid sügisel riigieelarve koostamise käigus löögi all, kuid pääsesid kärpekääridest.… Loe veel