Reedel, 9. märtsil osaleb Tartu Ülikooli Ametiühing tööandjate messil, mis toimub Tartus Lossi 36 õppehoones. Messi korraldab Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut.… Read More


Tartu Ülikooli Ametiühing kutsub osa võtma COHEHRE konverentsist 2018, mille teemaks on “Rapid change in health and social care: opportunities and threats” ehk eesti keeles: “Kiired muutused tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas: võimalused ja ohud”. Konverentsil vaadeldakse võimalusi ja ohte, mida kiired muutused kaasa toovad, ja pakutakse potentsiaalseid vastuseid läbi loengute, töötubade ja ettekannete.… Read More


Tartu Ülikooli Ametiühing, koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga, korraldab esmaspäeval, 19. veebruaril kell 17.15-19.15 Lossi 36 ruumis 103 palga- ja pensioniteemalise teabepäeva. Ettekanded tutvustavad hetkeolukorda ning mida palga ja pensioni osas võib tulevikult oodata.… Read More


Teabepäeva „Palk ja pension“ korraldab Tartu Ülikooli Ametiühing (TÜAÜ) koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga (EAKL) esmaspäeval, 19. veebruaril 2018 kell 17.15-19.15 Lossi 36 ruumis 103. Ettekanded tutvustavad seda, kuidas asjad on ja mida palga ja pensioni osas võib tulevikult oodata.… Read More