Foto Andres Tennus / TÜ

Tartu Ülikooli Ametiühing rõhutas ajalise ja rahalise ressursi eraldamise vajalikkust lisatöö tegemise korral seoses erivajadustega üliõpilaste õpetamisega. Tartu Ülikool osaleb LERU-CE7 algatuses, mis on Euroopa juhtivate teadusülikoolide võrgustiku LERU (the League of European Research Universities) ja seitsme Kesk-Euroopa ülikooli partnerlusprogramm, mis on loodud sihiga mõjutada Euroopa kõrgharidus- ja teaduspoliitikat. Seepärast soovitab TÜAÜ arvestada LERU dokumendis Statement – Concerns and recommendations on the use of student satisfaction in measuring teaching quality – toodud seisukohtadega üliõpilaste tagasiside korjamisel ja sellest tagasisidest järeldusi tehes. Kohtumise aluseks oleva TÜ juhtkonnale adresseeritud probleemidele osutava kirjaga saad tutvuda pöördudes TÜAÜ poole.