Photo: Andres Tennus

Despite the strange times caused by the corona crises, the general assembly gathered in numbers enough to be able to make decisions.

Agenda:
1. Implementation of the assembly
2. The activity and economic report of 2019
3. The report on revision of 2019
4. Membership fees for 2020
5. The agenda for 2020
6. The budget for 2020
7. The discussion on the answer by the University of Tartu to TÜAÜ's report on the issues based on the meetings in the faculties
8. The election of the board
9. Questions
10. Closing the assemby

1. Tartu Ülikooli Ametiühingu üldkoosoleku rakendamine

Kohalolijate, volituste ja aü liikmete arvuga saavad TÜAÜ liikmed tutvuida maililisti vahendusel.

2. 2019. aasta tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine.

TÜAÜ esinaine Ruth Tammeorg andis ülevaate ametiühingu tegevusest aruandeaasta jooksul. 2019. aasta tegevusaruanne on lühidalt kirjas äriregistrile esitatavas majandusaasta aruandes, mis on saadetud liikmelisti ja mille väljatrükiga oli koosolekul osalejatel võimalik tutvuda kohapeal.

Ruth Tammeorg esitas koosolekul Tartu Ülikooli Ametiühingu 2019. aasta tegevusaruande ja 2020. aasta tegevuskava kohta slaidiprogrammi, millega samuti saavad liikmed tutvuda listi vahendusel.

Tegevusaruande kohta küsimusi ei esitatud. Majandusaasta raamatupidamislikust aruandest arusaamisel tekkis küsimusi, kuid aruande esitamise raamatupidamise formaat on just selline. Kogu koosolek nõustus mõlema aruande heaks kiitma.

3. 2019. aasta revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

Lähemalt saavad tutvuda TÜAÜ liikmed maililisti vahendusel.

4. 2020. aasta liikmemaksude kinnitamine

Jätkuvalt on töötavate ametiühingu liikmete liikmemaksu suurus igakuiselt 1% brutopalgast; mittetöötavate magistrantide ja doktorantide liikmemaks endiselt 15 eurot aastas; palgalist tööd mitte tegevad seeniorliikmed maksavad liikmemaksu 1 % Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud miinimumkuupalgast, milleks on 5.84 eurot aastas.

5. TÜ Ametiühingu tegevuskava 2020. aastal

2020. aasta TÜ Ametiühingu tegevuskava tutvustas koos tegevusaruandega slaidiprogrammiga Ruth Tammeorg ja sellega saavad liikmed tutvuda listi vahendusel.

6. Tartu Ülikoooli Ametiühingu eelarve põhimõtete tutvustamine ja kinnitamine

2020. aasta eelarvega saavad liikmed tutvuda listi vahendusel.

7. Tartu Ülikooli juhtkonna poolt 02.03.20 TÜ Ametiühingule saadetud vastuse arutelu

Arutletud teemadest ja arutelu käigust saavad TÜAÜ liikmed ülevaate listi vahendusel.

8. Tartu Ülikooli Ametiühingu juhatuse valimine

Jätkab vana kogenud juhatus: Avo Ennok, Stefan Groote ja Kersti Taal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.