Photo: Andres Tennus/UT

Tartu Ülikooli Ametiühingu esindus tegi 2019. aasta kevadsuvel ning sügisel visiite Tartu Ülikooli instituutidesse. Kohtumised leidsid aset nii koosoleku vormis kui individuaalse suhtlemisena tööruumides. Neil kohtumistel tõid Tartu Ülikooli töötajad välja mitmeid töötamisega seotud probleeme, mille TÜAÜ formuleeris 06.11.2019 pöördumiseks TÜ juhtkonna poole (pöördumise täisteksti on võimalik lugeda UT intranet või küsida ametiühingust).

TÜ vastus saabus 07.01.2020. Vastuse sissejuhatava osa ärakiri on toodud allolavas lõigus, vastuse täisteksti on võimalik lugeda UT intranet või küsida ametiühingust.

Lugupeetud Tartu Ülikooli Ametiühing

Tartu Ülikool peab oluliseks kõiki tegevusi, mis aitavad edendada meie organisatsiooni liikmete, nii tudengite kui töötajate heaolu, ning töötajate tagasiside ülikoolis toimuvale on väga oluline. Võtame teadmiseks info, mida Tartu Ülikooli Ametiühing on ülikooli töötajatega kohtudes kogunud, samas peame tõdema, et teie pöördumisest ei selgu, kui paljude töötajatega on ametiühing erinevates üksustes kohtunud ning millised tõstatatud küsimustest puudutavad vaid üksikisikuid, millised aga ülikooli laiemalt. Oleme alati valmis ülikooli töökeskkonna ja -korraldust puudutavates aruteludes osalema, et leida kitsaskohtadele parimaid lahendusi.

Kirjast leiate vastused 6.11.2019 saadetud pöördumisele, mille oleme personaliosakonnas kokku pannud rektori palvel. Kuna vastus sisaldab hulgaliselt ülikooli tööd ja töökeskkonda puudutavaid detailseid andmeid, palume infoga ümber käia konfidentsiaalselt ning seda avalikul veebilehel mitte jagada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.