Photo: Andres Tennus

The Work Procedure of the University of Tartu is under changing. TÜAÜ have delivered our proposals concerning the changes to the university administration.

Ühe neutraalse näitena olgu toodud ettepanek:

Union member can access the proposals via the mailing list of the union.

Praegu kasutusel olevad mõisted “akadeemilised töötajad” ja “mitteakadeemilised töötajad” on üheselt arusaadavad. Samuti kasutatakse terminit “mitte-akadeemilised töötajad” rahvusvahelises teaduskirjanduses