Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikoolis käib töökorra muutmine. Sellega seoses on TÜAÜ poolsed ettepanekud ja kommentaarid on esitatud ülikooli juhtkonnale. Kuna tegemist on ülikooli sisemise protsessiga, siis käesolevas postituses TÜAÜ poolseid ettepanekuid lähemalt ei käsitleta. Ametiühingu liikmetele on ettepanekud nähtavad TÜAÜ siselistis.

Ühe neutraalse näitena olgu toodud ettepanek:

Tartu Ülikooli Ametiühing soovitab jätkata termini “mitteakadeemilised töötajad” kasutamist Tartu Ülikoolis, sh Tartu Ülikooli töökorras.

Praegu kasutusel olevad mõisted “akadeemilised töötajad” ja “mitteakadeemilised töötajad” on üheselt arusaadavad. Samuti kasutatakse terminit “mitte-akadeemilised töötajad” rahvusvahelises teaduskirjanduses