Sotsiaalministeerium töötas välja juhise, mis annab soovitusi töötajatele ja tööandjatele, kes kasutavad kaugtöö võimalusi. Siinjuures on oluline, et ülikoolides on akadeemilise vabaduse kõrval üheks suurimaks tööalaseks motivaatoriks võimalus oma (töö)aega ise  planeerida.… Loe veel


Mart Helme süüdistas TLÜ-d hobusevaraste kasvatamises, ülikool on ministri sõnavõtu peale nõutu. Mailis Reps: Mart Helme tugineb kuulujuttudele ja ei ole kursis Tallinna ülikooli tegevusega.… Loe veel


Vaja on tugevaid suure liikmesusega ametiühinguid, kes on sektori tasandil koondunud. Ainult siis on võimalik tekitada olukord, kus akadeemia muresid ei saa ignoreerida ja nõudmisi tuleb arvestada. Vaja on tegutseda sektori tasandil, sest finants tuleb esmajärjekorras riigilt, aga tõhus sektori tasandi surve on võimalik vaid tugevate liikmerohkete ametiühingute olemasolul ülikoolides.… Loe veel


Eesti Üliõpilaskondade Liit tahab tagada, et teaduse ja kõrghariduse halb olukord ei ununeks ka pingelisel kaitsmiste ja lõbusal aktuste ajal ja kutsub sind üles ajaperioodil 10-24. juuni kandma protesti märgiks musta leinalinti!… Loe veel


Tartu Ülikooli Ametiühing võtab kolmapäeval, 5. juunil algusega kell 12.00 osa tunniajasest hoiatusstreigist Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ees, mille eesmärk on nõuda palgatõusu ja akadeemiliste töötajate töökohakindlust, mille eelduseks on teadusleppe täitmine Eesti Vabariigi Valitsuse poolt.… Loe veel