Alates 29. märtsist toimub igal esmaspäeval kell 12.15 -13.00 Zoomi keskkonnas kaplani vestlusring Tõnu Lehtsaarega. Igas vestlusringis arutletakse konkreetse teema üle.… Loe veel


Uudises “Ametiühingud küsivad akadeemilisele töötajale stabiilset põhipalka”, lisatud TÜ siseveebi 21.03.2021, seisab et akadeemilised ametiühingud esitasid 18. märtsil 2021 koos Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga Haridus- ja Teadusministeeriumile akadeemilise töötaja põhipalga kontseptsiooni.… Loe veel


Akadeemilised ametiühingud esitasid 18. märtsil 2021 koos Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga Haridus- ja Teadusministeeriumile Akadeemilise töötaja põhipalga kontseptsiooni. Akadeemilise töötaja põhipalk tagab ülikoolides ja teadusasutustes töötavatele akadeemilistele töötajatele minimaalse toimetulekut kindlustava sissetuleku ja tagab palgastabiilsuse.… Loe veel


Kevadel 2020 koostasid Eesti Üliõpilaskondade Liit, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ja Eesti Teaduskoda rahvaalgatuse “Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine”. Rahvaalgatus tegi ettepaneku: (1) määrata riikliku kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse määrad suhtena sisemajanduse kogutoodangusse vastavalt 1,5% ja 1%; (2) lisada kolmepoolsete palgaläbirääkimiste kohustuse akadeemiliste töötajate, tööandjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel.… Loe veel