Üliõpilased kirjutasid “Müürilehes”, et on raske leida halvemat sihtgruppi, kellelt raha nõuda. Eurostudenti 2017. aasta üliõpilaste uuringu järgi oli 60% tudengite sissetulek alla 440 euro ehk nad elasid tolle aja ekvivalentnetosissetulekut (469 eurot) arvestades suhtelises vaesuses ning veidi vähem kui 20% neist absoluutses vaesuses (elatudes vähem kui 200 eurost). … Loe veel


See, et sotsiaalteaduste valdkonnas sai stardigrantidest rahastuse vaid 6% taotlustest, ei tähenda, et 94% taotlejatest, kes ilma jäid, oleksid kõik ebaedukad uurijad. Pigem on tegu Eesti teaduse rahastamise ja teaduspoliitika ebaedukusega, kirjutab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kvalitatiivuuringute dotsent Eneli Kindsiko Sirbis.… Loe veel


Ettevõtlik TÜAÜ liige võitles omale välja töölepingu seni olnud võlaõigusliku lepingu asemel. Ta järgis neid juhiseid, mis Tartu Ülikooli juhtkonna vastuseses TÜ Ametiühingu pöördumisele olid välja toodud: pöördus õigusnõuniku poole ja jõudis sealtkaudu personaliosakonna juristini.… Loe veel