Tartu ülikooli füüsika kaasprofessor ja ametiühingu juhatuse liige Stefan Groote kirjutab kultuurilehes SIRP eestikeelse kvaliteetse kõrghariduse rahastuse käekäigust, akadeemilise töö ebastabiilsusest ning akadeemiliste ametiühingute tegemistest. Muuhulgas tuleb juttu haridusleppest.… Loe veel


Akadeemilised ametiühingud teevad ettepaneku fikseerida avalik-õiguslikele asutustele kohustus maksta teadusrahastusest palkadeks selline maht, mida nad ise on palkade miinimummäärade ja töölepingute kaudu lubanud, kirjutab Tartu Ülikooli ametiühingu juhatuse esimees Ruth Tammeorg.… Loe veel


President toetab põhimõtet, et kõige parem viis hariduseesmärke saavutada oleks laiapõhjaline ja erakondadeülene hariduslepe. Akadeemiliste töötajate ja tudengite esindaja leiavad, et (hetkeolukorra leevendamiseks) ei tohiks ülikoolid HTM-iga uusi halduslepingud allkirjastada seni, kuni valitsus ei ole teinud rahastuse tõusu osas selgeid otsused.… Loe veel