Akadeemilised ametiühingud teevad ettepaneku fikseerida avalik-õiguslikele asutustele kohustus maksta teadusrahastusest palkadeks selline maht, mida nad ise on palkade miinimummäärade ja töölepingute kaudu lubanud, kirjutab Tartu Ülikooli ametiühingu juhatuse esimees Ruth Tammeorg.… Loe veel


President toetab põhimõtet, et kõige parem viis hariduseesmärke saavutada oleks laiapõhjaline ja erakondadeülene hariduslepe. Akadeemiliste töötajate ja tudengite esindaja leiavad, et (hetkeolukorra leevendamiseks) ei tohiks ülikoolid HTM-iga uusi halduslepingud allkirjastada seni, kuni valitsus ei ole teinud rahastuse tõusu osas selgeid otsused.… Loe veel


Esmalt otsustatakse riigieelarves ära, palju raha antakse ning seejärel hakatakse arutama, kui palju peaks raha olema. Veelgi suuremat hämmingut tekitas riigikogu saalis toimunu. Kuidas on võimalik, et inimesed, kes nõustuvad sellega, et haridus on oluline ning eestlased peaksid pürgima maailma kõige targemaks rahvaks, viivad riigikogus kõrgharidusest rääkides ikka teema mujale. Olgu selleks erinevate sugude tunnustamine või kõrged elektrihinnad. … Loe veel