Holger Kiik, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ja ametiühingu esimees, kirjutab sellest, kuidas proovitakse “muuta faktid arvamusküsimusteks, politiseerida teaduslikud seisukohad ja veenda inimesi tõe ebaselguses ka seal, kus teadlased üle ilma on ühel meelel” ning seda tehakse kasutades klassikalisi argumentatsioonivigu.… Loe veel


Ülikoolis tõusevad alamate astmete miinimumpalga määrad. Põhjuseks on üleriikliku miinimumpalga määra tõus käesoleval aastal tasemeni miinimumkuupalk 584 eurot ja miinimumtunnipalk 3,48 eurot. TÜAÜ on teinud lisaks ka omapoolse ettepaneku.… Loe veel


Viimatine teadusrahastuse ring arvudes on järgnev. Sotsiaalteaduste valdkonnas esitati iga rahuldatud taotluse kohta 9,4 taotlust ja humanitaarias 6,8. Loodus- ja tehnikavaldkondade puhul on see näitaja kolme kandis. Selline tekitab teadlases veel ühe stiimuli vaadata tööturul ringi, sest kui järgmises rahastusvoorus taotlust ei rahuldata, on tal võimalus leida tasuvat tööd näiteks väljaspool ülikooli.… Loe veel


Sel aastal on Tartu Ülikooli Ametiühingul olnud tihe koostöö teiste akadeemiliste ametiühingutega, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Eesti Teaduskojaga. Kirjutati mitmed pöördumised Rektorite Nõukogule, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Eesti Teadusagentuurile. Käima on läinud koostöö Eesti Üliõpilaskondade Liiduga. Loe, mis sai tehtud!… Loe veel