Tartu Ülikoolis läbis kooskõlastuse õigusakt “Akadeemiliste töötajate töösuhteid käsitlevate senati määruste muutmine”, millega muudetakse doktorandid nooremteaduriteks, tagatakse neile tööleping ja Eesti keskmine palk. 23. veebruaril võttis Riigikogu vastu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 420 SE, mis jõustub 1. augustil 2022. Seaduse vastuvõtmine võimaldab ülikoolil edasi liikuda oma õigusaktide muutmisega, et 2022/2023. Riik on lubanud edaspidi tagada ülikoolidele nooremteaduri palgatoetuse, mis vastab Eesti keskmisele palgale ja eraldatakse rahastuskokkulepetega. Ülikool garanteerib nooremteaduritele palgaeeskirjas toodud nooremteaduri miinimumpalga, mis 2022. aastal on täiskoormusega töötades 1550 eurot. Juhul kui riigi lubatud rahastus peaks olema väiksem kui TÜ nooremteaduri miinimumpalk, tuleb seda ületav summa ülikoolil muudest vahenditest kinni maksta.

TÜ Ametiühingu tagasiside:

Tartu Ülikooli Ametiühing tunnustab õigusakti “Akadeemiliste töötajate töösuhteid käsitlevate senati määruste muutmine” eelnõu ja soovitab selle kinnitada.
Nimetatud õigusakt on hea algatus ning annab rohkem kindlustunnet nii doktorantidele kui nende juhendajatele.

Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et “Riik tagab ülikoolidele nooremteaduri palgatoetuse, mis lähtub Eesti keskmisest palgast.”

Tartu Ülikooli Ametiühing soovib teada, kas ülikoolil on olemas plaan B juhuks, kui riik ei jätka nooremteadurite rahastamist lubatud mahus.
Kuidas kommunikeeritakse kindlustunnet potentsiaalsetele doktorantide juhendajatele?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.