Foto: Madis Veltman / Delfi.ee

Riigikogus läbis esimese lugemise Sotsiaaldemokraatide algatatud seaduseelnõu, mille eesmärk on panna seadusega paika, et riigieelarvest tuleb teadus-ja arendustegevusele eraldada üks protsent sisemajanduse kogutoodangust (SKP).

Eelnõuga soovitakse tagada riigipoolne teadus- ja arendustegevuse stabiilne finantseerimine tasemel üks protsent SKPst, toetades seekaudu laiapõhjalist ühiskonna arengut ning soodustades ettevõtluse suuremat lisandväärtust. Seaduse täiendus näeb ette, et kooskõlas teadusleppega jõuab rahastamine sellele tasemele kolme aasta jooksul ehk aastaks 2022. Loe uudist täismahus lehel Delfi.ee.

„Teadus on tulevikuinvesteering. Selleks, et olla homme targem ja edukam ühiskond, peame teadusesse investeerima täna,“ põhjendas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tookordne esimees Jevgeni Ossinovski, kui seaduseelnõu riigikogule 03.06.2019 esitati.

„Me tahame olla Põhjamaad, tahame olla rikas maa. Kui me täna ei investeeri õpetajatesse, kõrgharidusse ja teadusesse, siis me seda kunagi ei saavuta. Hariduse ja teaduse rahastamine on prioriteetide küsimus,” ütleb Katri Raik, Riigikogu kultuurikomisjoni liige.

Ühe protsendi nõude seadusesse kirjutamine toetab teadusasutuste stabiilset arengut, tagab teadlaskonnale suurema kindlustunde ning soodustab tervikuna ühiskonna laiapõhjalist arengut ja ettevõtluse suuremat lisandväärtust. Seda on vaja olukorras, kus valitsus ei suuda pidada antud lubadust, mis põhines ühiskondlikul kokkuleppel!

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seadus


§ 1. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Riigieelarvelise toetuse suurus teadus- ja arendustegevuseks peab olema vähemalt 1 protsent sisemajanduse koguproduktist.“;
 
2) seadust täiendatakse §-ga 243 järgmises sõnastuses:
§ 243. Käesoleva seaduse § 14 lõike 11 rakendamine
Käesoleva seaduse § 14 lõikes 11 nimetatud finantseerimise määr on:
1) 2020. aastal 0,83 protsenti sisemajanduse koguproduktist;
2) 2021. aastal 0,92 protsenti sisemajanduse koguproduktist.“.
 
§ 2. Seaduse jõustumine
Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.