Photo: The German scientist express their frustration in Twitter

Since mid-June 2021, thousands of tweets tagged #IchbinHanna ("I am Hanna") have been doing the rounds on Twitter, writes Deutsche Welle (DW) in an article Short-term contracts and working for free: Scientists in Germany speak out (29.06.2021). The tweets are from frustrated scientists at German universities who are speaking out against precarious working conditions.

Two examples of the tweets mediated by the DW:

  • “Dear academia, it’s time for a reset, enough of short-term contracts, exploitation & insecurity. Most bright ECRs [early career researchers] are forced to drop out of science. It’s a vicious cycle & after 12 years you are finally ‘officially’ kicked out from the German education system. #IchBinHanna” 
  • “Dear academia, it’s time for a reset, enough of short-term contracts, exploitation & insecurity. Most bright ECRs [early career researchers] are forced to drop out of science. It’s a vicious cycle & after 12 years you are finally ‘officially’ kicked out from the German education system. #IchBinHanna

DW järgi jätkavad paljud Saksa teadlased, kui projektirahad saavad otsa, oma uurimistööd töötushüvitiste pealt. Märkusena, Eestis pole seegi lahendus sageli teadlasele võimalik, kui teadlane soovib jääda seotuks ülikooliga või ei taha rikkuda suhteid oma ülemuste ja kolleegidega. Seda põhjusel, et teadlased töötavad tähtajatute töölepingutega ja kui projektirahad lõpevad, siis lõpeb palk, aga mitte leping. Kui teadlast ei koondata, vaid töökoormust vähendatakse summani, mida töögrupp suudab maksta (st koormus null-koma-midagi) või tehakse töötaja ja tööandja poolne kokkulepe töölepingu lõpetamiseks, siis töötaja Töötukassa töötuskindlustushüvitist taotleda ei saa. Just töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel on ülikoolides olnud tavapärane praktika. See säästab küll töögrupile koondamishüvitise võrra raha (mida saab kasutada nt teistele töögrupi liikmetele palga maksmiseks), aga paneb töölt lahkuva töötaja väga täbarassse majanduslikku seisu – ei tööandjapoolset koondamishüvitist ega Töötukassa töötuskindlustushüvitist.

Photo: According to the DW, many German researchers will continue their research on unemployment benefits when project funds run out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.