TÜ Ametiühing esitas Tartu Ülikooli arengukavasse mitmed ettepanekud. Ettepanekud koostati ametiühingu liikmetelt kogutud  sisendi põhjal. Tööheaolu, töökohakindlust ja palgastabiilsust puudutavad ettepanekute lühikokkuvõte:

  • Soovitame Tartu Ülikoolis viia läbi tööheaolu ja läbipõlemise riskide uuringu. Vastavalt uuringu tulemustele soovitme teha muutused ülikooli sisemises töökorralduses, et vähendada töötajate ülekoormust.
  • Soovitame koormusarvestuses kajastada ka seni arvestamata niinimetatud nähtamatut tööd, näiteks toimetuskolleegiumites osalemine, retsenseerimine, projektide taotlemise, ülikooli juhtimises osalemine ja aruandlusega seotud töö.
  • Soovitame kasvatada TÜ eelarves sildamisfondi suurust, millega toetatakse neid töögruppe, kel ei õnnestunud projektirahastust saada.
  • Soovitame kasutusele võtta süsteemi nende töötajate aitamiseks, kes on kriisiolukorras ega tule tööpingetega toime. Valdkondadest tuleb välja suur tööga ülekoormatus ja see, et seal on suur hulk inimesi, kes vajavad abi, st. on töörahuloluküsitluses teada andnud, et nad ei tule toime tööga seotud pingetega. Töörahulolu küsitluse järgi on selliseid inimesi valdkondades vähemalt: SV 5 inimest (1,8% 278st vastanust), MV 3 inimest (2% 153st vastanust), LT 16 inimest (2,9% 550st vastanust). HV kohta ei ole töörahulolu küsitluse kokkuvõttes vastavat näitajat toodud.
  • Soovitame võtta eesmärgiks akadeemiliste töötajate üldist töökohakindlust tõstvate tenuurikohtade sisseviimine ka Tartu Ülikoolis. Ülikoolide poolt rahastatavad tenuuriprofessuurid on olemas nii Eesti Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka Tallinna Ülikoolis, kuid mitte Tartu Ülikoolis.

Ülikooli soolise palgalõhe vähendamiseks soovitames kasvatada õpetamise tulusust TÜ palgasüsteemis vastavalt TÜ soolise palgalõhe uuringu autorite soovitusele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.