Photo: Andres Tennus/UT

The proposed possibility of promotion would give employees more confidence and reduce the problems associated with compulsory public international contest for both the employee and the university. However, TÜAÜ also asks critical questions about the proposed changes:

1) TÜAÜ cannot agree with the demand that the salary increase associated with a higher position has to be covered by the employee him/herself by introducing extra funding.

Tartu Ülikooli Ametiühing vastustab nõuet, et kõrgematele ametikohtadele edutatavad töötajad peavad suutma tuua ülikooli lisaraha, mis kataks kõrgema ametikohaga kaasneva palgatõusu. On vajalik, et akadeemilised töötajad taotlevad teadus- ja arendustöö projekte lisaraha toomiseks ülikoolisüsteemi, kuid see ei saa olla ainuke katteallikas ei kõrgemate ametikohtadega kaasnevaks palgatõusuks ega ka mitte akadeemilistele töötajatele palgaraha maksmiseks.

2) TÜAÜ finds the University cannot impose requirements on employees that are not covered by funding. For example, professors are required to give lectures at least 25% of their working time, to participate in university management at least 10% of their time, and to dedicate to activities dressing the society at least 5% of their working time. But no funds are allocated to do so.

Niikaua, kui ei leita võimalust rahastada akadeemilise töötaja projektidest sõltumatut põhipalka, ei saa ülikool tööandjana nõuda tasuta tegevusi nagu näiteks teadlastelt õpetamist mingis osakaalus, sest selle nõude täitmine on siis ilma tasuta töö tegemine; mida saab ainult soovitada, mitte teha kohustuslikuks. Hereby, have a look at akadeemilise töötaja põhipalga kontseptisooni kohta.

3) TÜAÜ also asks what is the basis for considerably different requirements for professors and co-professors in each different field.

4) TÜAÜ draws attention to the danger potentially contained in the replacement of the wording "duties of the employee" with the wording "requirements for the position".

Tööandja poolt töötajale antud “ülesanne” eeldab justkui jagatud vastutust – töötajalt eeldatakse ülesande täitmist, aga tööandjalt eeldatakse ülesande andmist, mida on võimalik täita. Kui aga räägitakse nõuetest, siis otsitakse ebaõnnestumise puhul viga ainult töötaja juures. Selles mõttes on „nõuetega“ tööleping oma suhtumiselt võrdne käsunduslepinguga – tööandja nõudis midagi, mida töövõtja ei teinud rahuldavalt.

All feedback from TÜAÜ on the promotion requirements is available to TÜAÜ members in the mailing list, non-members can request access by contacting TÜAÜ at union@ut.ee.

The feedback from the TÜAÜ has been compiled based on the feedback of many UT employees. TÜAÜ thanks the members for their feedback.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.