Photo: pixabay.com

Projektisõltuvuse vähendamine vajadusest on TÜ Ametiühing rääkinud aastaid, tuues teemat järjekindlalt esile Tartu Ülikooli sees ja riiklikul tasandil (vaata näiteks uudist meie kodulehel, mis räägib akadeemilise töötaja põhipalga juurutamise ettepanekust ministeeriumile ja ülikoolidele, mis aga ei ole leidnud siiamaani toetust). Projektisõltuvusega (loe pideva projektide taotlemisega) käib kaasas tasustamata töö ja ebakindlusega kaasnev pinge.

TÜ rektoraadi eestvedamisel valminud akadeemiliste töötajate ajakasutuse uuringu autorid tõidki suurimate probleemidena esile just nn nähtamatu töö tegemise, mis akadeemiliste töötajate koormusarvestuses ei kajastu, tööülesannete killustatuse ning ülikoolis levinud ületöötamise kultuuri, mis suurendab töötajate läbipõlemise riski. 

Soolise palgalõhe uuringu tulemused näitasid, et  sooline lõhe on Tartu Ülikooli kõigi akadeemiliste töötajate keskmiste palkade puhul 13% (võrdluseks tervel Eesti töötutul on sooline palgalõhe 17,7%). Samal ametikohal üldiselt meeste ja naiste palgad ülikoolis ei lahkne, küll aga on eri ametikohtadel meeste ja naiste osakaal väga erinev. Palgalõhet saaks vähendada õpetamise tulususe kasvatamine TÜ palgasüsteemis, võttes arvesse, et naised töötavad suurema õpetamiskoormusega ametikohtadel. Uuringute kohta leiad info UT intranet.

TÜAÜ tunneb heameelt, et sellised kaks uuringut on TÜs rektoraadi eestvedamisel läbi viidud ja tööaja ja -koormuse probleemi tõstatamisel ei ole TÜAÜ enam üksi. Uuringute tulemusi tutvustati seminaril, mille salvestust saab näha UT siseveebis.

Edasi on oluline, et mida võetakse TÜs võtta, et nähtamatu töö saaks nähtavaks, sealhulgas projektide taotlemise, juhtimise ja täitmisega seotud töö, nii, et see hakkaks koormusearvestuses kajastuma. Eesmärk on töötajate läbipõlemise riski vähendamine. Samuti on vaja õpetamise tulususe kasvatamist TÜ palgasüsteemis. 

TÜAÜ ootab akadeemiliste töötajate tagasisidet ja ettepanekuid selle kohta, kuidas neid kahte eesmärki saavutada (union@ut.ee), edastamaks need ettepanekud TÜ juhtkonnale!

Siinkohal on oluline ka, kuidas Tartu Ülikooli 2023. aasta töörahuloluküsitluse küsimustele “Minu töö jätab mulle piisavalt aega isikliku elu jaoks” ja “Tulen hästi toime tööga seotud pingetega” vastas märkimisväärne hulk inimesi igas valdkonnas kas “pigem ei ole nõus“, “üldiselt ei ole nõus” või “ei ole üldse nõus” (leiad UT intranet).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.