Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts korraldavad 5. detsembril 2019 Tallinnas (Suur-Ameerika 1) konverentsi 100 aastat töösuhete regulatsiooni: normid ja väärtused, ILO 100. ja töölepingu seaduse (TLS) 10. aastapäeva tähistamiseks.… Read More


Hea õppejõud! Eesti Üliõpilaskondade Liit palub Teil osaleda uuringus “Soolise ja seksuaalse ahistamise uuring Eesti kõrghariduses”. Uuringu eesmärk on kirjeldada soolist ja seksuaalset ahistamist Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides üliõpilase ja õppejõu, aga ka üliõpilastevahelistes suhetes.… Read More


Tudengite õigusbüroosse võib pöörduda igasuguste õigusalaste küsimustega. Vajaduse korral suunatakse abivajaja edasi. TÜAÜ julgustab TÜ töötajaid seda võimalust kasutama ja tulemusi TÜAÜga jagama. Näide, hiljuti on mitmed TÜAÜ liikmed pöördunud TÜAÜ poole sooviga saada selgust seoses oma töösuhtega Ülikoolis – eelkõige korduvate käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimine töölepingu asemel.… Read More