Tudengite õigusbüroosse võib pöörduda igasuguste õigusalaste küsimustega. Vajaduse korral suunatakse abivajaja edasi. TÜAÜ julgustab TÜ töötajaid seda võimalust kasutama ja tulemusi TÜAÜga jagama. Näide, hiljuti on mitmed TÜAÜ liikmed pöördunud TÜAÜ poole sooviga saada selgust seoses oma töösuhtega Ülikoolis – eelkõige korduvate käsundus- ja töövõtulepingute sõlmimine töölepingu asemel.… Loe veel


Möödunud aastases võitluses teaduse rahastamise ja Eesti teaduse ellujäämise nimel on ametiühingud, Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia oma pingutused koondanud. Esmaspäeval 16. septembril toimunud edasise lühi- ja pikaajalise tegevuse kokku leppimiseks kokkutulnud koosolekul osalesid esmakordselt ka tudengid (eesotsas Eesti Üliõpilaskondade Liiduga) ja õpetajad (Eesti Haridustöötajate Liit).… Loe veel


Tõsises ohus on Eesti teaduse püsimajäämine ja Eesti rahva kvaliteetne haridus. Sind kutsuvad osalema Akadeemilised Ametiühingud (TÜ, EMÜ ja TLÜ ametiühingud), Eesti Teaduskoda ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia.… Loe veel


Taustaks kurjakuulutavad murepilved teaduse ja kõrghariduse rahastamise kohal, jätkab TÜ Ametiühing organiseerimiskampaaniaga ka sügisel. Selle sügise esmakohtumine, toimus hambaarstiteaduse instituudi üldkoosolekul teisipäeval, 27. augustil. Esialgsed kokkulepped kohtumisteks on olemas TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi ja Kultuuriteaduste instituudiga, kuid mitte veel täpseid kuupäevi.… Loe veel


Suvi veel kestab, samas tuleb endiselt mõelda teaduse ja kõrghariduse rahastamise üle. Hea võimalus seda üheskoos suuremas ringis teha avaneb esmaspäeval 19. augustil, kui ametiühingute Tartu koostöökogu raames toimub kohtumine Riigikogu ja RK kultuurikomisjoni liikme ajaloodoktor Jaak Valgega. September, kui valitsus jätkab tööd riigieelarve lõplikuks kokkupanekuks, on Eesti teaduse ja kõrghariduse tuleviku jaoks otsustava tähtsusega.… Loe veel