Foto: Pixabay.com

Tartu Ülikooli personaliosakonna tellimusel ja arengufondi rahastuse toel valmis 2023. aastal kaks olulist uuringut Tartu ülikoolis töötamise kohta.
 
  • Ühiskonnateaduste instituut korraldas akadeemiliste töötajate ajakasutuse uuringu, et selgitada välja võimaliku ületöötamise ulatus ja selle täpsemad põhjused ning teha ettepanekuid, milline tegevus aitaks olukorda lahendada.
  • Majandusteaduskond korraldas akadeemiliste töötajate soolise palgalõhe uuringu.

Selliste uuringute läbiviimine on väga oluline. TÜAÜ on akadeemiliste töötajate tööstressi ja ületöötamise probleemile juhtinud tähelepanu mõnda aega. Ka ülikool võtab teemat tõsiselt.

Rektoraat ootab kogu ülikooliperet uuringuid tutvustavale seminarile ülikooli raamatukogu konverentsisaali järgmisel nädalal.

Enne seda saab uuringutega tutvuda ja jätta oma küsimused uuringute koostajatele või jagada oma üksuse praktikaid ülikooli siseveebis.